Skip to main content

Index Geophysics

Katastarske izmjere grada Zagreba

Item

Title (Dublin Core)

hrv Katastarske izmjere grada Zagreba
eng Cadastral Surveys of the City of Zagreb

Description (Dublin Core)

hrv U radu se daje pregled katastarskih izmjera područja grada Zagreba kroz povijest. Opisuju se osnovna obilježja pojedinih izmjera i prikazuju područja koje je grad tada obuhvaćao. Analiziraju se uzroci zbog kojih nije bilo kontinuiranog održavanja tih izmjera. Navode se razlozi zbog kojih su pokretane nove detaljne izmjere u pojedinim vremenskim ciklusima. Ističe se potreba za novim detaljnim izmjerama grada s obzirom na sve promjene koje su se dogodile u razdoblju od posljednje izmjere, provedene od 1958. do 1965. godine. Kako je Zakonom o prostornom uređenju i gradnji predviđena izrada posebnih geodetskih podloga prije projektiranja i izvođenja novih građevinskih objekata, analizira se mogućnost da one zamijene nove detaljne izmjere grada.
eng The paper presents a short historical overview of cadastral surveys of the City of Zagreb. There are the main characteristics of individual surveys described and the areas presented that were included into the city at that time. The causes are also analysed because of which there was no continuous maintenance of those surveys. There are also the reasons given for the initiation of new detailed surveys in single time periods. It is indicated that a new detailed survey of the city should be needed, referring to all changes that occurred in the period between 1958 and 1965. Since the production of special geodetic documents before making design and erecting new structures, the possibility of their replacing new detailed survey of the city is analysed.

Creator (Dublin Core)

Ivković, Mira
Džapo, Marko
Redovniković, Loris

Subject (Dublin Core)

hrv katastarska izmjera; održavanje katastarskih izmjera; posebna geodetska podloga
eng cadastral survey; cadastral survey maintenance; special geodetic documents

Publisher (Dublin Core)

Croatian geodetic society

Date (Dublin Core)

2012

Type (Dublin Core)

text
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Format (Dublin Core)

application/pdf

Identifier (Dublin Core)

https://hrcak.srce.hr/102916
hrv https://hrcak.srce.hr/file/151464

Source (Dublin Core)

Geodetski list
ISSN 0016-710X (Print)
ISSN 1849-0611 (Online)
Volume 66 (89)
Issue 4

Language (Dublin Core)

hrv

Rights (Dublin Core)

info:eu-repo/semantics/openAccess
Full-text papers can be used for personal or educational purposes only. Authors' and publisher's copyrights must be acknowledged.