Skip to main content

Index Geophysics

Utjecaj konfiguracije reljefa na preciznost geodetskih mjerenja

Item

Title (Dublin Core)

hrv Utjecaj konfiguracije reljefa na preciznost geodetskih mjerenja
eng The Effects of Relief Configuration on the Accuracy of Geodetic Measurement

Description (Dublin Core)

hrv U svrhu uspostave geodetske osnove primjenjuju se različite geodetske metode. Metoda koja se primjenjuje u korelaciji je sa zahtjevima točnosti projekta. Ovaj rad bavi se analizom utjecaja konfiguracije reljefa na točnost mjerenja duljina i na točnost određivanja visinskih razlika trigonometrijskim nivelmanom. Mjerna nesigurnost uređaja kojima se izvode mjerenja odnosi se na idealne uvjete. Kako se geodetska osnova ne uspostavlja u idealnim uvjetima, vrlo je važno istražiti koja se preciznost može ostvariti mjernim uređajima u stvarnim uvjetima mjerenja.
eng For the purpose of geodetic network establishing different geodetic methods are applied. The used method is in correlation with the accuracy requirements of the project. This paper analyzes the impact of the relief configuration on the measurement accuracy of the length and on the accuracy of the height differences measured by trigonometric levelling. The measurement uncertainty of the measuring devices that have been used to perform measurement refers to the ideal conditions. As the geodetic network are not established in ideal conditions it is very important to investigate what kind of measurements accuracy can be realized in real measurement conditions.

Creator (Dublin Core)

Grgić, Ilija
Bašić, Tomislav
Markovinović, Danko

Subject (Dublin Core)

hrv geodetska osnova; preciznost; duljine; visinske razlike; mjerna nesigurnost
eng geodetic network; accuracy; length; height differences; measurement uncertainty

Publisher (Dublin Core)

Croatian geodetic society

Date (Dublin Core)

2012

Type (Dublin Core)

text
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Format (Dublin Core)

application/pdf

Identifier (Dublin Core)

https://hrcak.srce.hr/102912
hrv https://hrcak.srce.hr/file/151456

Source (Dublin Core)

Geodetski list
ISSN 0016-710X (Print)
ISSN 1849-0611 (Online)
Volume 66 (89)
Issue 4

Language (Dublin Core)

hrv

Rights (Dublin Core)

info:eu-repo/semantics/openAccess
Full-text papers can be used for personal or educational purposes only. Authors' and publisher's copyrights must be acknowledged.