Skip to main content

Index Geophysics

One Method of Renewal of Stereographic Survey Data in Čoka Municipality

Item

Title (Dublin Core)

eng One Method of Renewal of Stereographic Survey Data in Čoka Municipality
hrv Jedna metoda obnove stereografske izmjere na području općine Čoka

Description (Dublin Core)

eng This research presents an approach to solving the problem of establishing the real estate cadastre in real estate cadastre services in Serbia, where stereographic survey still exists. These problems are analyzed, set the goal and solutions are proposed. Old, damaged and not updated plans, the impossibility of detecting changes in the missing parts of the plan or map are characteristics of the cadastre based on stereographic method for over 25% of the province of Vojvodina. Without up to date and current topographic data, there is not, nor is possible to simply, fast and accurately reach necessary data to establish and maintain the real estate cadastre. The main goal of this research is to propose the procedure for achievement of real estate cadastre throughout the territory covered by the stereographic projection. Proposed procedure is based on the implementation of new technologies for collecting and processing of graphic and alphanumeric data, using geographic information systems technology, digital technology and photogrammetry. Photogrammetric survey of the whole country (made in 2007), provides digital orthophoto plans to become the main source of data acquisition, especially in damaged cadastral maps. The new methodology used and tested on nearly 60% of the Čoka municipality area provides easy, fast and accurate data acquisition.
hrv U radu je prikazan jedan pristup u rješavanju problema uspostave katastra nekretnina u Službama za katastar nekretnina na području Srbije gdje još uvijek postoji stereografska izmjera. Analizirani su problemi koji se pojavljuju u ovom postupku i predložena su rješenja. Stari i oštećeni planovi, neažurnost, nemogućnost evidentiranja promjena na nedostajućim dijelovima planova ili karata karakteriziraju katastar zasnovan na stereografskoj izmjeri za preko 25% područja pokrajine Vojvodine, a bez ažurne i aktualne topografske podloge nema, niti se jednostavno, brzo i dovoljno točno može doći do potrebnih i dovoljnih podataka za izradu i održavanje katastra nekretnina. Ovim radom želi se predložiti postupak za izradu katastra nekretnina na cijelom području koje je pokriveno stereografskom projekcijom. Predloženi postupak je zasnovan na primjeni nekih od suvremenih tehnologija za prikupljanje i obradu grafičkih i alfanumeričkih podataka, korištenje tehnologije prostornih informacijskih sustava, upotrebi tehnologija digitalne fotogrametrije i topografije. Fotogrametrijska izmjera cijele države (izvedena 2007. godine), daje mogućnost da digitalni ortofoto planovi budu osnovni izvor prikupljanja podataka, pogotovo na oštećenim katastarskim planovima. Nova metodologija, koja je korištena i testirana na skoro 60% područja naselja Čoka, omogućava jednostavno, brzo i dovoljno točno prikupljanje tih podataka.

Creator (Dublin Core)

Ninkov, Toša
Govedarica, Miro
Trifković, Milan

Subject (Dublin Core)

eng survey; stereographic projection; digital orthophoto
hrv izmjera; stereografska projekcija; digitalni ortofoto

Publisher (Dublin Core)

Croatian geodetic society

Date (Dublin Core)

2012

Type (Dublin Core)

text
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Format (Dublin Core)

application/pdf

Identifier (Dublin Core)

https://hrcak.srce.hr/87680
eng https://hrcak.srce.hr/file/130397

Source (Dublin Core)

Geodetski list
ISSN 0016-710X (Print)
ISSN 1849-0611 (Online)
Volume 66 (89)
Issue 2

Language (Dublin Core)

eng

Rights (Dublin Core)

info:eu-repo/semantics/openAccess
Full-text papers can be used for personal or educational purposes only. Authors' and publisher's copyrights must be acknowledged.