Skip to main content

Index Geophysics

Nova tehnološka dostignuća u konstrukcijama integriranih mjernih stanica

Item

Title (Dublin Core)

hrv Nova tehnološka dostignuća u konstrukcijama integriranih mjernih stanica
eng New Technological Achievement in the Construction of Integrated Measuring Stations

Description (Dublin Core)

hrv U radu su opisana nova tehnološka dostignuća i rješenja u konstrukcijama integriranih mjernih stanica tvrtke Leica, koje su razvijene u posljednjih desetak godina. Nove konstrukcije u integriranim mjernim stanicama znatno su unaprijedile rad motora za pokretanje alhidade oko vertikalne osi i durbina oko horizontalne osi. Osim toga, omogućile su i znatno povećanje preciznosti i točnosti viziranja, mjerenja kutova te mjerenja duljina. Iznad linearnog CCD-senzora i izvora svjetlosti umjesto ravnih zrcala postavljena su parabolična zrcala. To omogućava da kroz limb s kodiranom podjelom prolazi koncentrirana količina svjetlosti koja dolazi na linearni CCD-senzor, što omogućava očitanje limba i do 5000 puta u sekundi. U novim automatiziranim mjernim stanicama za motorizaciju je primijenjen direktni pogon koji je baziran na obrnutom piezoelektričnom efektu. Za elektrooptičko mjerenje duljina razvijen je PinPoint EDM-system. Za mjerenje velikih duljina (do 1000 m) bez prizama ili refleksnih folija razvijena je tehnologija System Analyzer. Primjena "anamorphic" sustava prizmi za bolje formiranje signala laserskog snopa omogućuje točnije mjerenje duljina.
eng The paper describes new technological achievement and solutions in the construction of integrated measuring stations manufactured by the company Leica that have been developed in the last ten years. New constructions in the integrated measuring stations have significantly enhanced the operation of the engine to run the alidade around the vertical axis and the telescope around the horizontal axis. They have also provided significantly higher precision and accuracy of sighting, angle and distance measurement. Above the linear CCD sensor, there are parabolic mirrors installed instead of flat mirrors. It allows the concentrated amount of light reaching the linear CCD sensor to pass through the circle with the coded distribution, which makes it possible to read the circle scale even 5000 times in a second. In the new automated measuring stations, a direct drive based on the reverse piezoelectric effect. For the purpose of electro-optical distance measurement, the PinPoint EDM-system has been developed. There has been also the technology of System Analyzer developed to measure large distances (up to 1000 m) without a prism or reflex foils. The application of "anamorphic" prism system for better formation of laser beam signal provides more accurate distance measurement.

Creator (Dublin Core)

Solarić, Nikola
Solarić, Miljenko
Barković, Đuro
Zrinjski, Mladen

Subject (Dublin Core)

hrv integrirana mjerna stanica; motori za pokretanje alhidade i durbina; obrnuti piezoelektrični efekt; direktni pogon; PinPoint EDM-system
eng integrated measuring station; engines to run alidade and telescope; reverse piezoelectric effect; direct drive; PinPoint EDM-system

Publisher (Dublin Core)

Croatian geodetic society

Date (Dublin Core)

2011

Type (Dublin Core)

text
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Format (Dublin Core)

application/pdf

Identifier (Dublin Core)

https://hrcak.srce.hr/81477
hrv https://hrcak.srce.hr/file/121187

Source (Dublin Core)

Geodetski list
ISSN 0016-710X (Print)
ISSN 1849-0611 (Online)
Volume 65 (88)
Issue 4

Language (Dublin Core)

hrv

Rights (Dublin Core)

info:eu-repo/semantics/openAccess
Full-text papers can be used for personal or educational purposes only. Authors' and publisher's copyrights must be acknowledged.