Skip to main content

Index Geophysics

ANALIZA NAPREZANJA UZ OTVOR PODZEMNE PROSTORIJE

Item

Title (Dublin Core)

hrv ANALIZA NAPREZANJA UZ OTVOR PODZEMNE PROSTORIJE
eng STRESS AND STRAIN ANALYSIS AROUND UNDERGROUND ROOM

Description (Dublin Core)

hrv Iskopom otvora u stijenskom masivu dolazi do koncentracije napre¬zanja uz otvor. U radu su prikazane promjene naprezanja i deformacija u neposrednoj okolini eliptičnog otvora i utjecaj otvora na okolinu. Teoretsko rješenje korišteno je za određivanje veličine područja u kojem postojanje otvora izaziva promjene u stanju naprezanja u odno¬su na primarno stanje unutar prihvatljivih granica. Dana je usporedba rezultata numeričih proračuna metodom konačnih elemenata s rezul-tatima po teoriji elastičnosti.
Numerički proračuni provedeni su za slučajeve zadavanja rubnih uvjeta: silama i pomacima. Zadavanje rubnih uvjeta pomacima daje bolju aproksimaciju stanja naprezanja i deformacija.
Koncentracija naprezanja uz otvor i pojava zona plaslifikacija obrađena je na primjeru iskopa cestovnog tunela. Proračun je prove¬den metodom konačnih elemenata uz Hoek-Brownov kriterij loma, Rezultati analize stabilnosti ukazuju na područja u kojima možemo očekivali slom stjenskog materijala odnosno mjesta na kojima treba poduzeti mjere osiguranja.
Od posebnog je značaja usporedba rezultata numeričkih modeli¬ranja i samih opažanja na terenu prilikom iskopa.
eng By excavation of opening in the rock, a stress concentration around the opening occurs. The state of stresses and strains around an opening is analysed by theory of elasticity and by Finite Element Method (FEM).The aim of the paper is to determine the dimension of the FEM model for the stress and strain analysis around an elliptical opening in rock massif.
The numerical calculation have been performed for two different boundary conditions: with forces or with displacements. Boundary conditions given by displacements give better approximation in the state of stress and strains.
An example of the excavation of a road tunnel is used to represent stress concentration at the opening and the places where the plastic zones occur. The computation has been done after FEM comprising the Hock-Brown criterion of failure. The results of stability analysis point to the zones where failure of the rock material may be anticipa¬ted. This is important when planning and designing the primary supp¬orts.
The comparison of the results of numerical modelling and field recording during excavation is of particular significance.

Creator (Dublin Core)

Tor, Krešimir
Frgić, Lidija
Jaguljnak Lazarević, Antonia

Subject (Dublin Core)

hrv Podzemna prostorija;metoda konačnih elemenata;kriterij loma
eng underground room;Finite Element Method;failure criterion

Publisher (Dublin Core)

Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering University of Zagreb

Date (Dublin Core)

2000

Type (Dublin Core)

text
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Format (Dublin Core)

application/pdf

Identifier (Dublin Core)

https://hrcak.srce.hr/13422
hrv https://hrcak.srce.hr/file/20580

Source (Dublin Core)

Rudarsko-geološko-naftni zbornik
ISSN 1849-0409 (Online)
Volume 12
Issue 1

Language (Dublin Core)

hrv

Rights (Dublin Core)

info:eu-repo/semantics/openAccess
The author and publisher rights are visible during the submission process, and ethical codex is available at http://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/rgn/about/editorialPolicies#custom-0 .

The Bulletin is open access (OA, green model, CC-BY) journal what means that electronic versions of articles are accessible to readers, without any fees or registration.When use, please refer to Creative Commons license (BY type, http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ).

Publisher copyright policies & self-archiving is also described at Sherpa organisation web (RoMEO service) based at the University of Nottingham (http://www.sherpa.ac.uk/romeo/pub/2374/).

All volumes of the Bulletin (from 1989) are available at Hrčak journal pages (http://hrcak.srce.hr/rgn-zbornik?lang=en).