Skip to main content

Index Geophysics

Povijest publikacije "Znakovi i kratice na pomorskim kartama" u izdanju Hidrografskog instituta

Item

Title (Dublin Core)

hrv Povijest publikacije "Znakovi i kratice na pomorskim kartama" u izdanju Hidrografskog instituta
eng History of Publication "Symbols and Abbreviations on Nautical Charts" Edited by Hydrographic Institute

Description (Dublin Core)

hrv Povijest pomorske kartografije može se vrlo dobro pratiti na osnovi novih izdanja publikacije „Znakovi i kratice na pomorskim kartama“. U radu su prikazana sva izdanja te publikacije za područje istočne obale Jadranskog mora, od prvog izdanja iz 1929. godine na jednom listu, pa sve do današnjega, 5. izdanja. Svako novo izdanje sadrži sve više znakova i kratica, a njegov je sadržaj usklađen sa svjetskim trendovima u pomorskoj kartografiji. Tako su pomorske karte, kao nijedna druga vrsta tematskih karata, ujednačene svuda na svijetu. Takva je ujednačenost postignuta zahvaljujući preporukama Međunarodne hidrografske organizacije, što je omogućilo korisnicima jednostavno čitanje i interpretiranja sadržaja bilo koje pomorske karte. U radu su, također, spomenuti kartografski ključevi izdanja IHO-a za izradu elektroničkih navigacijskih karata i INT karata.
eng History of nautical cartography can be traced on the basis of recent editions of the publication „Symbols and Abbreviations Used on Charts“. This paper examines all editions of that publication covering the area of Eastern coast of the Adriatic Sea, from its first issue in 1929 published on one sheet, until these days when it has gone through 5 editions. Every new edition includes more and more symbols and abbreviations, and its contents are consistent with worldwide trends in nautical cartography. In this way, nautical charts like no other thematic charts have been standardized all over the world. Such standardization has been achieved as a result of recommendations of the International Hydrographic Organization, allowing for users simple reading and interpreting of any nautical chart. The paper also refers to IHO Symbols and Abbreviations for the production of electronic navigational charts and INT charts.

Creator (Dublin Core)

Duplančić Leder, Tea
Leder, Nenad

Subject (Dublin Core)

hrv kartografski ključ; znak; pomorska karta; Jadransko more
eng nautical chart symbols; symbol; nautical chart; Adriatic Sea

Publisher (Dublin Core)

Croatian geodetic society

Date (Dublin Core)

2010

Type (Dublin Core)

text
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Format (Dublin Core)

application/pdf

Identifier (Dublin Core)

https://hrcak.srce.hr/62897
hrv https://hrcak.srce.hr/file/94226

Source (Dublin Core)

Geodetski list
ISSN 0016-710X (Print)
ISSN 1849-0611 (Online)
Volume 64 (87)
Issue 3

Language (Dublin Core)

hrv

Rights (Dublin Core)

info:eu-repo/semantics/openAccess
Full-text papers can be used for personal or educational purposes only. Authors' and publisher's copyrights must be acknowledged.