Skip to main content

Index Geophysics

Usporedba metoda interpolacije batimetrijskih mjerenja za praćenje promjena volumena jezera

Item

Title (Dublin Core)

hrv Usporedba metoda interpolacije batimetrijskih mjerenja za praćenje promjena volumena jezera
eng Comparison of Interpolation Methods of Bathymetry Data Used for Monitoring of Lake Volume Change

Description (Dublin Core)

hrv Eksploatacija mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj snažno se intenzivirala u posljednjih petnaestak godina. Tu se ponajprije misli na eksploataciju radi pridobivanja građevinskog materijala. Sukladno Zakonu o rudarstvu (NN 2009), koncesionari za eksploataciju mineralnih sirovina dužni su najmanje jednom godišnje geodetski snimiti eksploatacijsko polje radi određivanja iskopanog materijala. U ovome radu opisane su geodetske metode snimanja iskopa na šljunčari i izračuna volumena iskopanog materijala. Pritom je posebna pozornost posvećena različitim metodama izračuna volumena i njihovoj točnosti. Jezero Novo Čiče umjetno je stvoren vodeni ekosustav koji je nastao i služi za potrebe eksploatacije šljunka i pijeska. Batimetrijska mjerenja dna jezera izvedena su suvremenim geodetskim metodama i tehnologijom GPS/echosounder. U radu su korišteni podaci iz dvije serije mjerenja koja su poslužila za praćenje količine iskopanih mineralnih sirovina na dnu jezera. Na temelju kvalitetnih i visokopreciznih podataka izmjere stvoren je trodimenzionalni model dna jezera. U procesu interpolacije koja je potrebna za izradu trodimenzionalnih modela korišteno je više različitih metoda te su uspoređene dobivene razlike. Na primjeru izračuna volumena prikazani su rezultati različitih algoritamskih rješenja, koji se danas uobičajeno koriste u različitim računalnim programima.
eng Exploitation of minerals in Republic of Croatia has been intensified during last 15 years, especially in mineral ores related to construction works. According to the Law on Mining (NN 2009), concession holders are obliged to prepare a survey of the mine site at least once a year, with the goal of determination of excavated material. This paper describes surveying methods related to determination of volumes of sand and gravel taken from a lake. Different methods of data processing are compared with respect to the accuracy. The Lake Novo Čiče is an artificial ecosystem used for exploitation of sand and gravel. Bathymetric measurements of the lake bottom has been performed using the integration of modern surveying methods: GPS positioning and echosounder for depth measurements. Two series of measurements have been used for comparison. A threedimensional model of the lake has been created. Several methods of interpolation are used and differences were compared. The volume of the lake has been determined by various algorithms, implemented in modern software packages.

Creator (Dublin Core)

Medved, Ivan
Pribičević, Boško
Medak, Damir
Kuzmanić, Ivana

Subject (Dublin Core)

hrv interpolacija; geostatistika; kriging; batimetrija; trodimenzionalni modeli; izračun volumena
eng interpolation; geostatistics; kriging; bathymetry; threedimensional models; volume calculation

Publisher (Dublin Core)

Croatian geodetic society

Date (Dublin Core)

2010

Type (Dublin Core)

text
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Format (Dublin Core)

application/pdf

Identifier (Dublin Core)

https://hrcak.srce.hr/57672
hrv https://hrcak.srce.hr/file/87386

Source (Dublin Core)

Geodetski list
ISSN 0016-710X (Print)
ISSN 1849-0611 (Online)
Volume 64 (87)
Issue 2

Language (Dublin Core)

hrv

Rights (Dublin Core)

info:eu-repo/semantics/openAccess
Full-text papers can be used for personal or educational purposes only. Authors' and publisher's copyrights must be acknowledged.